הקמת עסק

אם אתה חושב על פתיחת עסק יש מספר סוגיות עליך לבחון. אפשר לחלק את תהליך ההקמה לשני חלקים, החלק הראשון מתייחס להיבט העסקי של תהליך ההקמה והחלק השני להיבט האדמיניסטרטיבי - הפורמלי.  פתיחת עסק מהווה צעד משמעותי בדרך לעצמאות ודורש תכנון מקדים. ביציאה לעצמאות ומעבר מסטטוס שכיר לעצמאי קיים סיכון רב, עם זאת, יציאה לעצמאות יכולה להיות דרך מצוינת להגשים חלומות ולעתים אף להגדיל את ההכנסות.  הצלחה של העסק תלויה במרכיבים רבים, כאשר תכנון נבון בשלב ההקמה הכרחי להצלחת המיזם.

  

דברים שחובה לעשות לפני הקמת עסק חדש.

תכנון עסקי

תוכנית עסקית או תחזית פיננסית
חובה לתכנן את הפעילות העסקית מראש. להקמת עסק זעיר ניתן להסתפק בתחזית פיננסית שתכלול אומדן להשקעה נדרשת, תחזית תזרים מזומנים ותחזית רווח והפסד. למיזם רציני נדרשת תוכנית עסקית מלאה הכוללת ניתוח של הסביבה עסקית, תוכנית שיווקית ופיננסית. תוכנית עסקית מהווה גורם משמעותי בסיכויי ההצלחה של המיזם. >> 

 

תכנון מימוני

מימון השקעה והון חוזר
תכנית עסקית אובייקטיבית תאפשר לך להבין , מהו ההון הנדרש למימון המיזם. רוב היזמים לא לוקחים בחשבון את ההון החוזר הנובע מאשראי הלקוחות ותהליך הצמיחה, ונקלעים לקשיים מבחינת תזרים המזומנים. שלב חשוב בתהליך הקמת העסק היא לאמוד את המימון הנדרש ולבחור את מקור המימון הנכון. רצוי לשלב בין כמה צורות מימון. >> 

 

תהליך אדמיניסטרטיבי

רו"ח או יועץ עסקי
חובה להעזר ברו"ח או יועץ עסקי בבחירה של צורת ההתאגדות, מודל והסכם עם השותפים. תהליך הקמת העסק דורש ליווי משפטי ועסקי כאחד. על מנת להגן על האינטרסים שלך מול השותפים, המשקיעים והמלווים כדאי להתייעץ עם יועץ מנוסה.

 

אופן ההתאגדות לעסק


עם ההחלטה להקים עסק, יש לבחור את אופן ההתאגדות. עסק יכול להתאגד במספר אופנים:

  עוסק פטור

עוסק פטור הוא עוסק שמחזור עסקאותיו בכל עסקיו אינו עולה או לא צפוי לעלות על הסכום הקבוע בחוק 76,884 ש"ח. עוסק פטור הינו עוסק הפטור מהגשת דוחו"ת למע"מ. עוסק פטור לא משלם מע"מ והוא אינו רשאי לקזז מס תשומות בגין הוצאותיו אלא מפיק קבלה בלבד. מתאים לעסקים שפועלים מהבית ונותני שירותים למעט מקצועות חופשיים. היתרון: לא משלם מע"מ. חסרון: היקף מכירות מוגבל, לא מזדכה על תשלומי מע"מ לספקים.

 

  עוסק מורשה

עוסק מורשה הינו אדם אשר הקים עסק, שעניינו פעילות חוקית, והוגדר כעוסק מורשה לפי המינהל. כמו כן, מי שנמנה עם סוג העוסקים שלגביהם נקבע שחייבים להירשם כעוסקים מורשים. עוסק שמחזור עסקאותיו השנתי גבוה מהסכום הקבוע בחוק 76,884 ש"ח, יירשם כעוסק מורשה ואינו רשאי להירשם כעוסק פטור. בעלי מקצועות חופשיים החייבים להירשם כעוסקים מורשים.
יתרון: היקף מכירות לא מוגבל, הנהלת חשבונות זולה.
חסרון: חשוף לפשיטת רגל.

 

  חברה בע"מ

חברה בע"מ, הינה התאגדות עסקית של אנשים לשם ביצוע פעילות עסקית. חברה בע"מ היא גוף משפטי נפרד מבעליה, ותמשיך להתקיים לאחר עזיבתם את החברה. הבעלות בחברה היא באמצעות בעלות על מניות החברה, ולכן, בעלי החברה, נקראים גם בעלי המניות והם ערבים ואחראים להתחייבויות החברה עד לגובה ערך המניות שהם מחזיקים.  יתרונות לחברה בע"מ:
1. הגבלת אחריות- היתרון המרכזי של התאגדות כחברה בע"מ (בערבון מוגבל) הוא ההגנה משפטית לבעלי המניות.
2. מוניטין העסק- חברה נתפסת בעיני לקוחות וספקים כרצינית ויציבה יותר מעוסק מורשה שהינו יחיד.
3. יתרונות סוציאליים - לבעל מניות המועסק בחברה כעובד יש זכויות סוציאליות וזכות לקבלת פיצויי פיטורין.
4. חדלות פירעון - במקרה של כישלון העסק חשוף העוסק מורשה לפשיטת רגל ולעיקול נכסיו הפרטיים, לעומת זאת במקרה של חברה לא ניתן להגיע לנכסיו האישיים של בעל המניות.
חסרונות: ניהול מורכב יותר,הקמה והנהלת חשבונות יקרה יותר.

 

  שותפות

שותפות הינה ישות עסקית משפטית נפרדת מחבריה. לצורך זה, שותפות יכולה לצבור הון ונכסים, וכן לתבוע ולהיתבע בבית משפט. חיי השותפות מתחילים עם חתימת הסכם השותפות, המהווים מסמך יסוד של השותפות, שבו מפורטים אחוזי הבעלות, תנאי חלוקת הרווחים, ואופן פירוק השותפות. כמו כן בהסכם מפורטים אופן אחריות השותפים, שכן בניגוד לחברה בע"מ, אחריות השותפים אינה מוגבלת, והם עלולים להתחייב בגין הפסדי השותפות.

דירוג משתמשים: 0 / 5

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive