פתרונות מימון

רשות לחדשנות, מדען ראשי – מסלול מחקר ופיתוח

המדען הראשי, מעניק מימון מטעם ממשלת ישראל לפעילויות מחקר ופיתוח, ומספק לחברות מסחריות בכל התחומים תמיכה בתהליכי פיתוח של מוצרים חדשים או בשדרוג טכנולוגיה קיימת.
הקרן מו"פ מעודדת חדשנות טכנולוגית במטרה לחזק ולקדם את המשק הישראלי.

התכנית ומטרותיה

 • תמיכה בתנאים מועדפים ניתנת לתחומים בעלי צרכים ייחודיים כגון: ננוטכנולוגיה, ביוטכנולוגיה, תעשייה מסורתית וכן למחקר ופיתוח המבוצעים באזורי פיתוח ובפריפריה.
 • במסגרת קרן המו"פ מופעלות תכניות תמיכה ייעודיות כגון: הסדר מו"פ גנרי לפיתוח תשתיות ידע בחברות גדולות, מו"פ בתחום אבטחת הסייבר, מו"פ בתחום טכנולוגיות החלל, מו"פ בתחום קלינטק, שיתופי פעולה עם תאגידים רב-לאומיים ועוד.

חברות רלוונטיות

חברות סטרטאפ, במגוון תעשיות, המעוניינות לפתח מוצרים/שירותים חדשניים או לשכלל תהליכי ייצור מקומיים.

מאפיינים

 • תמיכה כספית בשיעור של 20%-50% מהוצאות המו"פ המאושרות. כלומר על כל שקל של מענק החברה מדרשת לגייס שקל מהשוק הפרטי.
 • חברות הפועלות באזורי פיתוח זכאיות לתוספת תמיכה של 10%.

תועלות

 • קרן המו"פ מעניקה מימון, תוך השתתפות בסיכונים הכרוכים בתהליך הפיתוח, אך לא ברווחים.
 • החזר המענק מתבצע על ידי תשלום תמלוגים ממכירות, רק במידה שהמיזם הצליח להגיע לשלב המסחור.
 • תמיכת לשכת המדען הראשי, מהווה תו איכות לחברות בתעשייה ומקלה עליהן לגייס מימון בהמשך הדרך.
 • הקרן מאפשרת עיסוק במו"פ ארוך טווח לפיתוח מוצרים עתידיים וטכנולוגיות חדשניות המקנים לחברה יתרון תחרותי ויכולת חדירה לשווקים חדשים.
 • תמיכת לשכת המדען הראשי, אשר ניתנת רק לאחר הערכה מקצועית מקיפה של הפרויקט, מהווה תו איכות לחברות בתעשייה ומקלה עליהן לגייס משקיעים בהמשך הדרך.

תנאי התכנית

 • חובת רישום הוצאות.
 • דיווח על הוצאות ועל התקדמות המיזם ללשכת המדען הראשי.
 • מגישי הבקשה הם בעלי יכולת להעמיד מימון משלים ל- 100% של התקציב המאושר.
 • המוסד או החברה חייבים בדיווח ללשכת המדען הראשי על כל שינוי בפעילות המחקר, מבנה החברה או בבעלות על הידע.
 • תשלום תמלוגים במידה והמיזם נושא רווחים, בהתאם לתקנות שיעור התמלוגים.
 • שימור הידע והקניין הרוחני של המיזם בישראל. היה ובעלי המיזם יבקשו להעביר את הקניין הרוחני לחו"ל, יהיה עליהם לקבל את אישור לשכת המדע"ר מראש ולשלם למדינה חלק יחסי של התמורה, בהתאם להוראות חוק המו"פ.

לחברה המעוניינת לקבל מימון במסגרת זו הצוות טרגו מכין תוכנית עסקית ייעודית על גבי הטפסים הייעודיים של לשכת המדען הראשי. כמו כן אנו מלווים את לקוחותינו בפגישות עם הבודק מטעם המדען הראשי. מטרת הפגישה היא לדון בתכנית הפיתוח, היקף התקציב, ובכדי להבהיר נקודות נוספות. לאחר פגישה זו מעביר הבודק המקצועי את הערכתו לוועדת המחקר של המדען הראשי, אשר קובעת אם הפרויקט יאושר, את היקפו ואת אחוז התמיכה עבורו.

לפתח את הרעיון שלך לשלב הבא

קבע פגישת ייעוץ ראשונית ללא עלות