פתרונות מימון

רשות לחדשנות, מדען ראשי – מסלול חברות מתחילות

תנאי המענק

חברות מתחילות

התכנית מיועדת לחברות המעוניינות לפתח ולקדם סטרטאפ טכנולוגי חדשני ולגייס מימון מהשוק הפרטי. להלן שלושה מסלולים הקיימים בתוכנית:

  1. מסלול רגיל
  2. מסלול בני מיעוטים
  3. מסלול חרדים

תמיכה פיננסית הניתנת במסגרת תכנית זו נועדה ליצור תמריץ להשקעה בחברות מתחילות העוסקות במחקר ופיתוח, ומהוות מרכיב חשוב בהתפתחות התעשייה עתירת הידע במדינת ישראל.

חברות רלוונטיות

חברות סטרטאפ בתחילת הדרך, במגוון תעשיות, המעוניינות לפתח מוצרים/שירותים חדשניים או לשכלל תהליכי ייצור מקומיים. כמו כן, התוכנית מציעה תנאים מועדפים לחברות המוחזקות על ידי בני המיעוטים.

מאפייני התכנית

חברה מתחילה מסלול רגיל:

  • גובה המענק לא יעלה על 5 מיליון ש"ח לתקופה של עד שנתיים.
  • המענק הנו בשיעור של 50% מסך התקציב של חברה. כלומר על כל שקל של מענק החברה נדרשת לגייס שקל מהשוק הפרטי.
  • חברות הפועלות באזורי פיתוח זכאיות לתוספת תמיכה של 10% וחברות הפועלות בעוטף עזה זכאיות לתוספת של 25%.
  • תקופת גיוס מימון משלים למענק הניתן על ידי המדינה עומדת על חצי שנה לאחר אישור הפרויקט.

חברה מתחילה מסלול בני מיעוטים/חרדים:

  • גובה המענק לא יעלה על 2 מיליון ש"ח לתקופה של עד שנתיים.
  • המענק הנו בשיעור של 85% מסך התקציב של חברה.
  • תקופת גיוס מימון משלים למענק הניתן על ידי המדינה עומדת על חצי שנה לאחר אישור הפרויקט.

יתרונות התכנית

השתתפות בסיכון – התכנית מאפשרת לחברות סטרטאפ צעירות לגייס הון בשלב ה-SEED

איתות חיובי למשקיעים – האפשרות לגייס את המימון המשלים עד חצי שנה לאחר אישור הפרויקט מסייעת לחברת הזנק צעירה להיות אטרקטיבית יותר עבור משקיעים פרטיים.

מודל מימון אטרקטיבי – השתתפות בסיכונים בשלבי הפיתוח, אך ללא דילול. החברה תחזיר את המענק הכספי שקיבלה, רק במידה והצליחה להגיע להכנסות, על ידי תשלום תמלוגים ממכירות.

לטרגו נסיון רב ומוצלח בהגשת תוכניות למדען הראשי, ואנו נשמח לסייע לחברה המעוניינת לקבל מימון במסגרת זו. במסגרת ההגשה והליווי, הצוות של טרגו מכין תוכנית עסקית ייעודית על גבי הטפסים הייעודיים של לשכת המדען הראשי, ואנו מלווים את לקוחותינו בפגישות עם הבודק מטעם המדען הראשי. מטרת הפגישה היא לדון בתכנית הפיתוח, היקף התקציב, ובכדי להבהיר נקודות נוספות. לאחר פגישה זו מעביר הבודק המקצועי את הערכתו לוועדת המחקר של המדען הראשי, אשר קובעת אם הפרויקט יאושר, את היקפו ואת אחוז התמיכה עבורו.

לפתח את הרעיון שלך לשלב הבא

קבע פגישת ייעוץ ראשונית ללא עלות