​קרנות מימון, מענקים והלוואות לעסקים

 

על מנת לסייע לך בהקמת עסק חדש או בהרחבת עסק קיים, עומדים לרשותך מגוון מקורות מימון. חלק ממקורות אלו הם קרנות בנקאיות מסוגים שונים וחלקם מקורות ממשלתיים, ציבוריים ופרטיים לאשראי עסקי. ברוב מקורות המימון אליהם אנו פונים, שיעורי הריבית נמוכים, ניתנת הקלה משמעותית בביטחונות הנדרשים ופריסת החזר ההלוואה על פני תקופה ארוכה. קרנות הסיוע לעסקים קטנים ובינוניים על מגוון מסלוליהם והפתרונות המוצעים הוקמו במטרה לתת מענה לצורך קיים.

 

קרנות הסיוע לעסקים - היתרונות העיקריים:

1. האשראי שניתן אינו חלק מהאובליגו השוטף של העסק, מה שמאפשר לעסק חופש פעולה ואינו כפוף להחלטות ושיקולי הבנקים איתם עובד העסק בפעילות השוטפת.

2. הקלה משמעותית בביטחונות, יחס הביטחונות הנדרש מהעסק כנגד ההלוואה נמוך באופן משמעותי מהיחס הנדרש ע"י הבנקים מאחר והמדינה ו/או הקרנות הפילנתרופיות מעמידות את החלק המשמעותי של הביטחונות הנדרשים.

3. שיעורי ריבית נמוכים - שיעורי הריבית במסלולי הקרנות נמוכים ואטרקטיביים באופן יחסי ומשתנים בהתאם לקרן ולמסלול ההלוואה אליה מגיש העסק את הבקשה.

4. מטרות ההלוואה - ההלוואות ניתנות למטרות עסקיות שונות ובכלל זה הון חוזר, רכישת ציוד, הקמת עסק חדש ועוד...

5. תקופת ההלוואה - ההלוואות ניתנות לרוב בטווח ארוך וברוב המסלולים מוצעת תקופת גרייס (דחיית תחילת החזר) מה שמקל על העסק בכל הקשור ליכולת החזר.

6. התאמת האשראי לצרכיי העסק מאפשרת לפתח ולהרחיב את הפעילות העסקית, בדיוק כפי שתוכנן ע"י היזם. תכנון והתאמת האשראי משפרים את יכולת החזר של הלווה.

הקרן לסיוע בעסקים בערבות המדינה


קרן בערבות המדינה עד 8,000,000 ש"ח. 
הקרן לסיוע לעסקים קטנים בערבות מדינה הוקמה ע"י המדינה במטרה לסייע לעסקים קטנים ובינוניים לצורך פיתוח והרחבת הפעילות.כמו כן ההלוואה ניתנת להקמת עסק חדש >>

קרן בערבות מדינה מסלול מהיר

קרן בערבות מדינה מסלול מהיר עד 100,000 ש"ח. ההלוואה ניתנת ע"י הקרן לסיוע לעסקים קטנים בערבות מדינה. תנאי הקרן במסלול המהיר דומים לתנאים במסלול הרגיל, אך אורך התהליך לקבלת
<< ההלוואה קצר יותר.

קרן שמש

קרן שמש עד 90,000 ש"ח. אחד ממקורות המימון הנוחים ומשתלמים עבור יזמים צעירים היא קרן שמש ליזמים צעירים. קרן שמש היא קרן מימון פילנתרופית הפועלת על מנת לסייע ליזמים או לעסקים בתחילת דרכם לעמוד על הרגליים.>>

קרן נתן

קרן נתן עד 240,000 ש"ח. הקרן הוקמה במטרה לעודד יזמים חדשים חסרי יכולת כספית, להקים עסק חדש. ההלוואה ניתנת ללא ערבים וללא ריבית. החזר בהתאם לקצב התקדמות העסק ובתאום עם נציגי הקרן >>

קרן IFLA

קרן IFLA עד 90,000 ש"ח. הלוואה זו מיועדת לעזור ולעודד עסקים קטנים, ולעזור ללווה לפתח עסק פעיל או לפתוח עסק חדש. יתרונה של הלוואה זו בא לידי ביטוי בכך שהקרן אינה נושאת ריבית כלל. >>

קרן תנופה

תכנית תנופה עד 200,000 ש"ח. תכנית תנופה מיועדת ליזמים וחברות הזנק בראשית דרכן, המעוניינים להביא רעיון טכנולוגי חדש לידי מימוש תעשייתי. היזמים יכולים לנצל את המענק לבניית אב-טיפוס, הכנת תכנית עסקית, להגשת הבקשה לפטנט ולפיתוח עסקי ראשוני. >>