• זמן קריאה:זמן קריאה 1 דקות
 • מחבר:

החלק הפיננסי של תוכנית עסקית קובע האם הרעיון העסקי שלך הינו בר קיימא או לא, והוא יהיה המוקד של כל משקיע שעלול להימשך לרעיון העסקי שלך. הסעיף הפיננסי מורכב מ 4 דוחות כספיים: דוח רווח והפסד, תחזית תזרים המזומנים, המאזן ודוח ההון העצמי. זה גם צריך לכלול הסבר קצר וניתוח של ארבעת ההצהרות הללו.

בעמוד זה נרחיב כיצד נכון לכתוב את החלק הפיננסי של תוכנית עסקית שלכם!

כתיבת הוצאות עסקיות

חשבו על ההוצאות העסקיות שלכם כעל שתי קטגוריות עלויות: הוצאות ההקמה וההוצאות התפעוליות שלכם. כל העלויות של הקמת העסק שלך צריכות להיחשב כהוצאות הקמה. אלה עשויים לכלול:

 • דמי רישום עסק
 • רישוי עסקים והיתרים
 • מלאי ראשוני
 • שכירות
 • מקדמה על נכס
 • מקדמה על ציוד
 • דמי הקמת שירות

הרשימה שלך תתרחב ברגע שתתחיל לפרט אותם.

הוצאות תפעול הן העלויות של ניהול העסק שלך. חשוב על אלה כעל ההוצאות החודשיות שלך. רשימת ההוצאות התפעוליות שלך עשויה לכלול:

 • משכורות (כולל שלך)
 • תשלומי שכירות או משכנתא
 • הוצאות טלקומוניקציה
 • כלי עזר
 • חומרי גלם
 • אחסון
 • הפצה ולוגיסטיקה
 • קידום ושיווק
 • תשלומי – הלוואה
 • ציוד משרדי
 • תחזוקה

לאחר שציינת את כל ההוצאות התפעוליות שלך, הסכום הכולל ישקף את העלות החודשית של תפעול העסק שלך. תכפיל את המספר הזה ב 6, ויש לך אומדן של שישה חודשים של הוצאות התפעול שלך. אם תוסיף את הסכום הזה לרשימת הוצאות ההפעלה הכוללות שלך, ייהיה לך נתון עבור עלויות ההפעלה המלאות לעסק שלך. כעת אתה יכול להתחיל להרכיב את הדוחות הכספיים שלך עבור התוכנית עסקית שלך החל מדוח רווח והפסד.

הכנסות עסקיות

דוח רווח והפסד מציג את ההכנסות, ההוצאות והרווח שלך לתקופה מסוימת – תמונת מצב של העסק שלך שמראה אם העסק שלך רווחי או לא. הפחת הוצאות מההכנסות שלך כדי לקבוע את הרווח או ההפסד שלך. בעוד שעסקים מבוססים מפיקים בדרך כלל דו"ח רווח בכל רבעון כספי או פעם אחת בכל שנת כספים, למטרות התוכנית עסקית, יש להפיק דו"ח רווח מדי חודש עבור השנה הראשונה.

אם יש לך עסק מבוסס מוצר, סעיף ההכנסות בדוח רווח והפסד ייראה אחרת. הכנסות ייקראו מכירות, ועליכם לקחת בחשבון כל מלאי.

תחזית תזרים המזומנים

תחזית תזרים המזומנים מראה כיצד המזומנים צפויים לזרום פנימה והחוצה מהעסק שלך. זהו כלי חשוב לניהול תזרים מזומנים מכיוון שהוא מציין מתי ההוצאות שלך גבוהות מדי או אם אתה עשוי להזדקק להשקעה לטווח קצר כדי להתמודד עם עודף תזרים מזומנים. כחלק מהתוכנית עסקית שלך, תחזית תזרים המזומנים תראה כמה השקעת הון הרעיון העסקי שלך צריך.

עבור משקיעים, תחזית תזרים המזומנים מראה אם העסק שלך מהווה סיכון אשראי טוב ואם יש מספיק מזומנים בהישג יד כדי להפוך את העסק שלך למועמד טוב לקו אשראי, הלוואה לטווח קצר או השקעה לטווח ארוך יותר. עליך לכלול תחזיות תזרים מזומנים עבור כל חודש במשך שנה אחת בחלק הפיננסי של התוכנית עסקית.

לתחזית תזרים המזומנים ישנם 3 חלקים:

 1. הכנסות במזומן – הזן את נתוני המכירות המשוערים שלך עבור כל חודש. הזן רק את המכירות שניתנות לאיסוף במזומן במהלך כל חודש שאתה מפרט.
 2. תשלומים במזומן – קח את קטגוריות ההוצאות השונות מהפנקס שלך ורשום את ההוצאות במזומן שאתה מצפה לשלם עבור כל חודש.
 3. התאמה בין הכנסות מזומנים לתשלומי מזומנים – בסעיף זה מוצגת יתרת פתיחה, שהיא ההעברה מפעולות החודש הקודם. ליתרה זו מתווספות הכנסות החודש הנוכחי, מורידים התשלומים של החודש הנוכחי ויתרת תזרים המזומנים המתואמת מועברת לחודש הבא.

מאזן רווח והפסד

המאזן מדווח על השווי הנקי של העסק שלך בנקודת זמן מסוימת. זה מסכם את כל הנתונים הפיננסיים על העסק שלך ב 3 קטגוריות:

 • נכסים – חפצים מוחשיים בעלי ערך כספי הנמצאים בבעלות החברה.
 • התחייבויות – חוב לנושה של החברה.
 • הון עצמי – ההפרש נטו כאשר סך ההתחייבויות מופחת מסך הנכסים.
  הקשר בין מרכיבי הנתונים הפיננסיים הללו בא לידי ביטוי במשוואה: נכסים = התחייבויות + הון.

עבור התוכנית עסקית שלך, עליך ליצור מאזן פרופורמה המסכם את המידע בדוח רווח והפסד ותחזיות תזרים המזומנים. עסק בדרך כלל מכין מאזן פעם בשנה. לאחר השלמת המאזן שלך, כתוב ניתוח קצר עבור כל אחד משלושת הדוחות הכספיים. הניתוח צריך להיות קצר עם דגשים ולא ניתוח מעמיק. יש למקם את הדוחות הכספיים עצמם בנספחי התוכנית עסקית.

לפתח את הרעיון שלך לשלב הבא

קבע פגישת ייעוץ ראשונית ללא עלות