פתרונות מימון

מענקים למיזמים טכנולוגיים – רשות לחדשנות, מדען ראשי – תנופה

תנאי המענק

תנופה
 • יזם פרטי תושב ישראל, המתגורר בה דרך קבע
 • קבוצת יזמים תושבי ישראל, המתגוררים בה דרך קבע
 • חברה חדשה הרשומה בישראל, שאין לה עדיין מכירות או השקעה משמעותית והוקמה לצורך ביצוע המיזם נשוא בקשת התמיכה ונמצאת בבעלות היזמים עצמם כאנשים פרטיים (לא חברות).
 • חברה חדשה הרשומה בישראל, הנמצאת בבעלות משותפת של היזם/ים ומוסד אקדמי/מחקרי/רפואי ישראלי, בכפוף להסדר זכויות בקניין הרוחני, כמפורט בנוהלי המסלול.

תוכנית תנופה מסייעת ליזמים טכנולוגיים או לחברות הנמצאות בתחילת הדרך להוציא רעיון חדשני מן הכוח אל הפועל. למעשה זוהי החוליה הראשונה ב”שרשרת המזון” של לשכת המדען הראשי על מגוון תכניותיה. ההחלטה של ועדת תנופה לתמוך במיזם היא בעיני משקיעים רבים חותמת מקצועית ואובייקטיבית של הבעת אמון בפוטנציאל הגלום בו. התמיכה עשויה לסייע ליזם המתחיל לגייס בהמשך הון ממשקיעים פרטיים ומקרנות השקעה שונות.

קהל יעד לתוכנית תנופה:

לתוכנית תנופה רשאים לפנות יזמים פרטיים או קבוצות של יזמים תושבי ישראל המתגוררים בה דרך קבע וכן חברות חדשות הרשומות בישראל, שהוקמו לצורך ביצוע המיזם ונמצאות בבעלות היזמים עצמם.

מדובר בחברות שטרם הגיעו לשלב המכירות ולא גייסו עדיין השקעה משמעותית (לתוכנית אינה רשאית לפנות חברה בת של תאגיד קיים). לחלופין יכולות לפנות לתוכנית חברות חדשות הרשומות בישראל הנמצאות בבעלות משותפת של יזם ומוסד אקדמי, מחקרי או רפואי ישראלי, בכפוף להסדר זכויות בקניין רוחני עם המוסד הרלוונטי. על היזמים להציג פתרון טכני מגובש הניתן לבחינה מקצועית. תוכנית תנופה מסייעת ליזמים טכנולוגיים או לחברות הנמצאים בתחילת הדרך להוציא רעיון חדשני מן הכוח אל הפועל. למעשה זוהי החוליה הראשונה ב”שרשרת המזון” של לשכת המדען הראשי על מגוון תכניותיה. ההחלטה של ועדת תנופה לתמוך במיזם היא בעיני משקיעים רבים חותמת מקצועית ואובייקטיבית של הבעת אמון בפוטנציאל הגלום בו. התמיכה עשויה לסייע ליזם המתחיל לגייס בהמשך הון ממשקיעים פרטיים ומקרנות השקעה שונות.

מטרת התוכנית היא לסייע בבניית אב-טיפוס של הרעיון, הכנת בקשה לרישום פטנט, יצירת תוכנית עסקית, תכנית שיווקית ועוד. אלו רק חלק מהפעולות הנדרשות להקמת מיזם חדש, אשר תנופה מסייעת בהן. מאחר ששלב פעילות ראשוני זה מתאפיין בקושי רב לגייס הון ממשקיעים פרטיים בשל רמת הסיכון הגבוהה, תמיכת תנופה עשויה ליצור את ההבדל בין יוזמה שנשארה בגדר רעיון יפה לבין מימושה למוצר מוגמר הניתן לשיווק.

המענק הניתן במסגרת תוכנית תנופה הוא בשיעור של עד 85% מהתקציב המאושר ועד תקרת מענק של 200,000 ש"ח . אפשר לנצל את המענק לבדיקת היתכנות טכנולוגית של המיזם, להגנה על קניין רוחני ולפיתוח עסקי ראשוני.

החזר המענק מותנה בהצלחת המיזם. גובה ההחזר השנתי לא יעלה על 9% מהמחזור. סה"כ ההחזר זהה לסכום שיתקבל מהקרן. גובה המענק לא יעלה על 85% מסך ההשקעה בפרויקט.

ההוצאות המוכרות:

 • חומרים
 • רכיבים מתכלים
 • קבלני משנה
 • יועצים טכניים
 • יועצי שיווק
 • עורכי פטנטים
 • הצגה בתערוכות
 • אין הכרה בהוצאות שכר ותקורות מנהליות

לפתח את הרעיון שלך לשלב הבא

קבע פגישת ייעוץ ראשונית ללא עלות